Szanowni Państwo,

Przekazujemy dwie bardzo ważne informacje dot. nadchodzącego sezonu nadesłane przez Pana Macieja Jałoszyńskiego z Działu Technicznego PZLA:

1) Licencje zawodnicze

Dział Sportowo-Techniczny PZLA uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 nie będzie możliwości zgłoszenia zawodników bez licencji do zawodów znajdujących się w kalendarzu PZLA – wszystkie one będą objęte, obligatoryjnie, systemem Starter PZLA (znanym dotychczas jako Internetowy System Licencji i Zgłoszeń w domenie domtel-sport.pl). Dotyczyć to będzie imprez halowych, przełajowych oraz stadionowych.  Przypominamy, że w naszym kalendarzu znajdują się tylko imprezy rozgrywane na certyfikowanych obiektach.

 Informujemy również, że wyniki uzyskane bez ważnej licencji PZLA nie będą ujęte w oficjalnych statystykach PZLA, tym samym nie będą uznawane jako minima na imprezy mistrzowskie, klasy sportowe.

Jednocześnie przypominamy, że licencje 2017 pozostają ważne do 31 marca 2018 (dot. także licencji zawodników z kategorii U18, którzy przeszli do niej z kategorii U16).

Licencje aktywowane od grudnia 2017 na sezon 2018 roku będą ważne do końca marca 2019 roku.

Przypominamy, że licencje w kategorii U16 oraz młodszych pozostają w gestii Wojewódzkich Związkach Lekkiej Atletyki. Decyzją Zarządu PZLA wprowadzono także obowiązujące stawki opłat za licencje:

  • klubowa – 150 zł
  • U16 (młodzikowska) – 10 zł
  • dzieci starsze i młodsze – 5 zł

2) Badania lekarskie

Dział Szkolenia PZLA informuje, że w  związku z wprowadzeniem od nowego roku internetowego systemu gromadzenia badań lekarskich, zawodników objętych szkoleniem w ramach umów zleconych przez MSiT, kluby zobowiązane są do wprowadzenia w systemie zgłoszeń skanów badań lekarskich zawodników uczestniczących w jednym z niżej wymienionych programów szkolenia:

  • Kadra narodowa
  • Zaplecze kadry narodowej
  • Ośrodki gimnazjalne

Czytelny skan badań należy załączyć w systemie oraz  wprowadzić datę ważności badań.

W przypadku książeczek lekarskich dwustronnych obie strony książeczki muszą zostać podpisane imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz załączone jako jeden dokument.

Brak ważnych badań będzie skutkował wykreśleniem zawodnika z planowanych akcji szkoleniowych oraz uniemożliwi zgłoszenie do zawodów w systemie elektronicznym.

Wprowadzone dane podlegać będą weryfikacji i akceptacji przez koordynatorów wojewódzkich oraz PZLA. Wymogi nałożone na kluby są zgodne z obowiązującymi umowami z MSiT według których zawodnicy objęci programem szkolenia muszą posiadać orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

Od dnia 16 stycznia 2018 roku zawodnicy biorący udział w w/w programach szkoleniowych nie posiadający zweryfikowanych badan lekarskich nie będą mogli brać udziału w szkoleniu oraz we współzawodnictwie sportowym w ramach PZLA.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.