Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wstrzymane zostaje szkolenie i rywalizacja sportowa w lekkoatletyce dla osób nie będących członkami Kadry Narodowej oraz stypendystów.  

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem wszystkie imprezy w ramach sportu dzieci i młodzieży nie mogą odbywać się w okresie 27 marca – 9 kwietnia 2021. Oznacza to, że we wskazanym okresie nie ma możliwość przeprowadzenia m.in. międzywojewódzkich mistrzostw U16 w biegach przełajowych.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest w Dzienniku Ustaw.

Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej.

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, stypendystów zgodnie z ustawą o sporcie oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN#page=1&zoom=auto,-58,848

143) „sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodze­niem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawo­dach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

KADRY NARODOWE PZLA 2021 (AKTUALIZACJA 23/03/2021):

Reasumując w najbliższym okresie do 09.04.2021:

  • treningi mogą odbywać wyłącznie zawodnicy zamieszczeni na powyższych listach. Dopuszcza się także treningi w ramach grup OSU Lekkoaltletyka dla Każdego,
  • zawieszone zostają wszystkie akcje obozowe inne niż organizowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki – zakaz wyjazdów KWM i klubowych
  • zakazana jest organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży,
  • treningi prowadzone zdalnie w tym okresie a finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego muszą być udokumentowane (tygodniowe sprawozdanie z zajęć/dzienniczek, konspekty, opis grupy docelowej) za okres od 26.03.-09.04.2021,
  • zajęcia w ramach programu Lekkoatletyka dla Każdego realizowane w ramach upowszechniania kultury fizycznej (czyli wszystkie grupy poza OSU) zostają zawieszone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.