W środę 30.06.2021 w gościnnych murach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W Zjeździe na ogólną liczbę 91 deleagtów wzięło udział 45uprawnionych przedstawicieli klubów co stanowiło 49,45%. Wymóg statutowy nie został spełniony w I terminie. Zgodnie ze statutem prawomocne zebranie odbyło się w II terminie i było zdolne do podejmowania uchwał.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Władz, które od lat wspierają Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki. Obecni byli: dr Henryk Olszewski – Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Tadeusz Osik – Wiceprezes ds. Szkolenia PZLA, Maciej Piekarczyk – Zastępca Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oraz Zdzisław Urbańczyk – Prezes Szkolnego Związku Sportowego “Wielkopolska”.

Przewodniczącym Zebrania został wybrany w głosowaniu jawnym Zenon Piątek. Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zgodnie z którym wybrano protokolanta zebrania, członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjno-wyborczej, uchwalono regulamin wyborów, przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zjazd na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego odbyły się wybory: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W czasie trawania zebrania Zarząd podjął uchwałę o rozszerzeniu liczby członków Zarządu do 11 (z 9) oraz o przyjęciu dwóch trybów głosowania jawnego oraz tajnego w zależności od liczby zgłoszonych kadydatów.

WYNIKI WYBORÓW

W wyborach na Prezesa Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki wybrany został w głosowaniu jawnym na drugą kadencję dr Jacek Biernacki.

W wyborach do Zarządu przedstawiono listę 10 kandydatów – wszyscy uzyskali poparcie w głosowaniu jawnym. Do Zarządu zostali wybrani:

– Ciechanowicz Marcin,
– Cieślicka Elżbieta,
– Grenda Jan,
– Górski Dariusz,
– Jagaciak Jarosław,
– Kisiel Krzysztof,
– Pawlak Przemysław,
– Piątek Zenon,
– Walczak-Mortezaei Artur,
– Wieruszewski Rafał.

W wyborach do Komisji Rewizyjnej zaproponowanych zostało 3 kandydatów – wszyscy uzyskali poparcie delegatów w głosowaniu jawnym. Skład Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję:

– Gościniak Marcin – Przewodniczący,
– Glapiński Tadeusz – Członek,
– Urbańczyk Zdzisław – Członek.

W wyborach delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zgłosiło się 12 kandydatów (na 8 mandatów). W głosowaniu tajnym poparcie uzyskali:

– Biernacki Jacek,
– Górski Dariusz,
– Jagaciak Jarosław,
– Marciniak Roman,
– Osik Tadeusz,
– Pawlak Przemysław,
– Walczak-Mortezaei Artur,
– Wieruszewski Rafał.

Gratulujemy nowym członkom ww. organów WZLA wyboru oraz reelekcji wyrażając jednocześnie nadzieję na owocną współpracę i zaangażowanie w najbliższych latach.

Serdecznie dziękujemy także Władzom WZLA kadencji 2016-2021 za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Lekkiej Atletyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.